Κεντρικός σταθμός αυτοκινήτων Ο.Τ.Ε.

Ένα από τα αρχιτεκτονήματα που επηρεάσθηκαν από το αντιακαδημαϊκό, πλαστικό και χαμηλής τεχνολογίας έργο του Le Corbusier

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Δεσύλλας Νίκος, Κονταργύρης Δημήτρης, Λαμπάκης Αντώνης, Λουκάκης Παύλος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:1969-1971
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Αγνώστου Στρατιώτου, Δοϊράνης, Σωκράτους, και Πριάμου
Έναρξη κατασκευής: 1969
Πηγή:Κτίρια για δημόσια χρήση στη νεότερη Ελλάδα 1827-1992 / Eλένη Φέσσα-Εμμανουήλ , 1993 ; Αθήνα: Παπασωτηρίου , σελ. 26, 80
Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 98
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια κτίρια