Ανακατασκευή παραδοσιακής κατοικίας στην Κηφισιά

Έργο του Τσίλλερ της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα. Την ανακατασκευή του 83 καθοδήγησαν τα στοιχεία της αρχικής λειτουργίας και διακόσμισης αλλά και οι σύγχρονες και διακριτικές λειτουργικές απαιτήσεις του ιδιοκτήτη....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Μαραβέλιας Θ., Μαραβέλια Ρ.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1982 / Κατασκευή: 1983
Διεύθυνση: Κηφισιά
Έναρξη κατασκευής: 1983
Πηγή:Ελληνική Αρχιτεκτονική 1973-1983 : Κατοικία, Βιομηχανικά Κτίρια, Κτίρια γραφείων, Κτίρια διαφόρων χρήσεων , 1984 ; Αθήνα: ΥΧΟΠ , σελ. 24-25
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες