Κατοικία στο Ψυχικό

Η κατοικία αυτή κατασκευάστηκε στην αρχική περίοδο του μοντέρνου κινήματος, με μία αρχιτεκτονική που προσπαθεί να κρύψει την ένταξή της σε "ρεύματα" και επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε διάφορες παραδόσεις. Εμφανής ανεπίχριστη λιθοδομή και τηνιακός φεγγίτης στο υπέρθυρο της εισόδου...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1932
Διεύθυνση: Ψυχικό, Σαμαρά 20
Έναρξη κατασκευής: 1932
Πηγή:Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Δημήτρης Φιλιππίδης , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 112-113
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες