Πολυκατοικία στο Μέτς-Αθήνα

Η μορφολογία του κτιρίου συναρτάται με την ανακάλυψη της χαμένης μας αρχιτεκτονικής μνήμης, που δεν σημαίνει δανεισμό αρχιτεκτονικών μορφών και στοιχείων από την παράδοση, αλλά μια προσπάθεια για αποκατάσταση: α) της σχέσης του αρχιτεκτονικού έργου με τους χρήστες, που χάθηκε μέσα από τις αρχές του ψυχρού μοντέρνου κινήματος, β) της συνέχειας της αστικής αρχ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Θάνου Κατερίνα, Θεοδοσόπουλος Γιώργος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1980-1981 / Κατασκευή: 1982-1983
Διεύθυνση: Αθήνα, Αρχιμήδους 63 και Δόμπολη 17
Έναρξη κατασκευής: 1982
Πηγή:Ελληνική Αρχιτεκτονική 1973-1983 : Κατοικία, Βιομηχανικά Κτίρια, Κτίρια γραφείων, Κτίρια διαφόρων χρήσεων , 1984 ; Αθήνα: ΥΧΟΠ , σελ. 36-37
Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ.230
Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 301-302
Το πρόσωπο της Αθήνας / Νίκος Βατόπουλος, Βασίλης Μακρής , 2002 ; Αθήνα: "Ποταμός" , σελ. 251
Γιώργος Θεοδοσόπουλος: ο αρχιτέκτονας και το έργο του / Αμαλία Κωτσάκη , 1989 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 20,22,23, 48-52
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες