Αρσάκειο Παρθεναγωγείο

Το έργο αυτό αποτελεί αυθεντική έκφραση ενός εξελληνισμένου κλασικισμού. Διακρίνεται για τη συνθετική του ευρηματικότητα, τη γεωμετρική του ειλικρίνεια, την απέριττη μνημειακότητα, τη μορφολογική του συνέπεια και λειτουργικότητα. Κύρια στοιχεία είναι η ένταξη του ιωνικού ρυθμού στον άνω όροφο με τους έξι ραδινούς ημικίονες, το ιωνικού ρυθμού ψευδοπρόπυλο και...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1844-1855
Διεύθυνση: Αθήνα
Έναρξη κατασκευής: 1846
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 66-67
Αθήνα: Παρελθόν και μέλλον / Σόλων Κυδωνιάτης , 1985 ; Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων , σελ. 166
Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 210-211
Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Μάνος Μπίρης, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 98-100
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Σχολεία