Ιατρική Σχολή

Το σύνολο της πλατείας της Ιατρικής Σχολής είναι ο τόπος συμφιλίωσης της μοντέρνας τεχνολογίας και της αρχιτεκτονικής της ανάμνησης. Ο Κριεζής επιδίδεται σε μία σύνθεση αυτόνομων κτιριακών όγκων, σύμφωνα με τον λειτουργικό τους ρόλο....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Κριεζής Εμμανουήλ, Μάρθας Τάκης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη /Κατασκευή: 1929 - 1935
Διεύθυνση: Γουδί
Έναρξη κατασκευής: 1929
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 130
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πανεπιστήμια
Σχόλια:Το σύνολο της πλατείας της Ιατρικής Σχολής είναι ο τόπος συμφιλίωσης της μοντέρνας τεχνολογίας και της αρχιτεκτονικής της ανάμνησης. Ο Κριεζής επιδίδεται σε μία σύνθεση αυτόνομων κτιριακών όγκων, σύμφωνα με τον λειτουργικό τους ρόλο.