"Ιλίου Μέλαθρον"

Κατοικία του αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν, το μέγαρο αυτό εξ'αρχής ξεχώριζε με τη λαμπρότητά του στην Αθήνα. Είναι από τα καλύτερα έργα του Τσίλλερ, με μορφολογία Ιταλικής Αναγεννήσης. Την πρόσοψη κοσμούν πήλινα αγάλματα αρχαίων θεών, τα οποία μεταφέρθηκαν από την Ιταλία. Πομπηϊανές διακοσμήσεις στόλιζαν το βάθος των στοών της προσόψεως. Στους εξωτερικούς...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1879 περίπου
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου
Έναρξη κατασκευής: 1879
Πηγή:Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Δημήτρης Φιλιππίδης , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 66 - 67
Τεχνικά Χρονικά : Εκατό χρόνια αθηναϊκής αρχιτεκτονικής / Κώστας Η. Μπίρης , 1 Μαρτ. 1939 ; έτ. Η', τ. 15, τεύχ. 173 , σ. 172-181
Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον εικοστόν αιώνα / Κώστα Η. Μπίρη , 1966 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 211
ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΤΣΙΛΕΡ. Αρχιτέκτονας οραματιστής: Επτά Ημέρες η Καθημερινή : Ιλίου Μέλαθρον / Γεώργιος Κορρές , 10-02-2002 ; Αθήνα: Η Καθημερινή , σελ. 18-21
Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Μάνος Μπίρης, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 222-223
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Μουσεία
Διαδίκτυο:Η φωτογραφία από τα Τεχνικά Χρονικά
Δοκιμαστική εικόνα