Υπουργείο κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως

Το κτίριο αυτό σχεδιάστηκε με ορθολογισμό και νεωτερικό πνεύμα από τους δύο αρχιτέκτονες και άρχισε να κατασκευάζεται το '39 ως τριώροφο. Αποπερατώθηκε σε πρώτη φάση ως τετραώροφο βάσει της μεταπολεμικά τροποποιημένης μελέτης Τσολάκη και Πλουμιστού, και στη συνέχεια απόκτησε δύο ακόμη ορόφους χωρίς την συμμετοχή των αρχιτεκτόνων μελετητών. Πρόκειται γι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Τσολάκης Πάνος, Πλουμιστός Ανδρέας
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1938-1939
Διεύθυνση: Αθήνα, Αριστοτέλους 17
Έναρξη κατασκευής: 1938
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 156-157
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Υπηρεσίες