Μέγαρο ΟΔΔΕΠ. Σήμερα Υπουργείο Παιδείας

Έλλειψη σαφήνειας στις κατόψεις, σε σχέση με τη λειτουργικότητα αυτών στα σχέδια του Βασίλη Κασσάνδρα και του Λεωνίδα Μπόνη, στην πρόταση που έγινε από αυτούς για το ίδιο οικόπεδο και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο διαγωνισμού του 1939. Εξεζητημένη μορφή του κτιρίου με τρεις διαφορετικές όψεις, τρία είδη υποστηλωμάτων του ισογείου, σωρεία δομικών υλικών κ.α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1957-1961
Διεύθυνση: Αθήνα, Μητροπόλεως 15
Έναρξη κατασκευής: 1952
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 160-161
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσιες Υπηρεσίες