Εργοστάσιο φαρμακευτικών προϊόντων Ciba-Geigy

Υπάρχει ενότητα στο συνολικό ύφος χωρίς αυστηρούς κανόνες. Ετσι υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής στις απαιτήσεις ενός βιομηχανικού συγκροτήματος τόσο στην αρχική φάση κατασκευής όσο και στις μελλοντικές επεκτάσεις. Το χρώμα είναι καθοριστικός παράγοντας στην αισθητική του συγκροτήματος και χρησιμοποιείται σαν ενοποιητικό στοιχείο-λευκό με τονισ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Σγούτας Βασίλειος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1981-1982 / Κατασκευή: 1982-1983
Διεύθυνση: Παλλήνη, Μαραθώνος
Έναρξη κατασκευής: 1982
Πηγή:Ελληνική Αρχιτεκτονική 1973-1983 : Κατοικία, Βιομηχανικά Κτίρια, Κτίρια γραφείων, Κτίρια διαφόρων χρήσεων , 1984 ; Αθήνα: ΥΧΟΠ , σελ.46-47
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικά κτίρια