Κτίριο διοίκησης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Το κτίριο αυτό ξεκίνησε με τη βράβευση της πρότασης των δύο αρχιτεκτόνων στο διαγωνισμό του 1963, αλλά πραγματοποιήθηκε δέκα χρόνια αργότερα βάσει της ριζικά τροποποιημένης μελέτης τους (1967), η οποία εκτελέστηκε με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του εργοδότη. Η κρατική υπηρεσία αδιαφορεί για την ποιότητα του δημοσίου κτιρίου και παρεμποδίζει με την νο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Μολφέσης Σπύρος, Παπαγιάννης Θύμιος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1967-1972
Διεύθυνση: Αθήνα, Καρόλου και Ακομινάτου
Έναρξη κατασκευής: 1972
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 169, 171
Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 28
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια κτίρια
Σχόλια:Το κτίριο αυτό ξεκίνησε με τη βράβευση της πρότασης των δύο αρχιτεκτόνων στο διαγωνισμό του 1963, αλλά πραγματοποιήθηκε δέκα χρόνια αργότερα βάσει της ριζικά τροποποιημένης μελέτης τους (1967), η οποία εκτελέστηκε με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του εργοδότη. Η κρατική υπηρεσία αδιαφορεί για την ποιότητα του δημοσίου κτιρίου και παρεμποδίζει με την νοοτροπία και τη γραφειοκρατία της την ανέλλιξη του κτιριακού μας πολιτισμού. Το κτίριο περιλαμβάνει εσωτερικό πυρήνα με τους βοηθητικούς χώρους και τα γραφεία σε πρόβολο