Κτίριο Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

Ο σχεδιασμός του κτιρίου αυτού εκδηλώνεται με μια φορμαλιστική διεύρυνση του μοντέρνου θεματολογίου των μορφών.Όσοι παίρνουν τον δρόμο αυτό, εγκαταλείπουν τα μοντέρνα οράματα της κοινωνικής αλλαγής και τη μεσοπολεμική δίψα για λειτουργικές καινοτομίες και πρωτοπορειακές κατασκευές, (βλ. Ελένη Φέσσα Εμμανουήλ: Κτίρια για δημόσια χρήση στην νεότερη Ελλάδα).Η α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1947-1949
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 27
Έναρξη κατασκευής: 1947
Πηγή:Κτίρια για δημόσια χρήση στη νεότερη Ελλάδα 1827-1992 / Eλένη Φέσσα-Εμμανουήλ , 1993 ; Αθήνα: Παπασωτηρίου , σελ. 20, 21, 58
Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 159
Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 158-159
Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 45
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια κτίρια