Το εργοστάσιο απορρυπαντικών "Βιανυλ"

Είναι η περίοδος που κάποιες αρχιτεκτονικές ομάδες επιδιώκουν την ανανέωση και την ανατροπή της καθιερωμένης διαδικασίας για την ανάθεση μελετών εκ μέρους του Δημοσίου. Δίπλα σε αυτές τις ομαδικές προσπάθειες ευδοκιμεί η μοναχική δημιουργία. Ο Τάκης Ζένετος πραγματοποιεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονήματα του ιδιωτικού τομέα στο πνεύμα του τότε Interna...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Μαργαρίτης Αποστολίδης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη:1964 / Κατασκευή: 1965
Διεύθυνση: Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αγ. Άννης 111
Έναρξη κατασκευής: 1965
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 173
Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 65
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εργοστάσια