Κτίριο γραφείων και καταστημάτων στην πλατεία Συντάγματος

Μία από τις αξιόλογες εφαρμογές του Διεθνούς Στυλ

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Βικέλας Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1961-1962
Διεύθυνση: Πλατεία Συντάγματος, Όθωνος 8
Έναρξη κατασκευής: 1961
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 174-175
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια γραφείων