Εργοστάσιο φαρμακευτικών προϊόντων Boehringer Ingelheim

Το κτίριο καταλήγει για λειτουργικούς λόγους να είναι σχεδόν τετράγωνο. Σκυρόδεμα και λευκό επίχρισμα είναι τα δύο κύρια υλικά που ενοποιούν την αισθητική των κτιρίων. Μαζί και η φύτευση και η διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων που χρησιμοποιήθηκαν σαν στοιχεία διαμόρφωσης της σύνθεσης...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Σγούτας Βασίλειος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1974 / Κατασκευή: 1975-1976
Διεύθυνση: Κορωπί, Παιανίας-Μαρκοπούλου
Έναρξη κατασκευής: 1975
Πηγή:Ελληνική Αρχιτεκτονική 1973-1983 : Κατοικία, Βιομηχανικά Κτίρια, Κτίρια γραφείων, Κτίρια διαφόρων χρήσεων , 1984 ; Αθήνα: ΥΧΟΠ , σελ.48-49
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικά κτίρια