Πύργος Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, σήμερα Συγκρότημα Μετάδοσης

Με αυτό το κτίριο ο Κώστας Κιτσίκης συμβάλλει στον τυπολογικό και μορφολογικό εκσυγχρονισμό των κτιρίων για γραφεία δημοσίου. Εφαρμόζει τις διεθνείς κτιριολογικές λύσεις σε συνδυασμό με τον πριμιτιβίστικο κώδικα του Le Corbusier. Τό έργο ακολουθεί το πνεύμα του συμβατικού μοντερνισμού...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1961-1965
Διεύθυνση: Αθήνα, Γ' Σεπτεμβρίου 102-104
Έναρξη κατασκευής: 1961
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 175, 178
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια κτίρια