Κτίριο γραφείων ναυτιλιακής εταιρείας στον Πειραιά

Αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός μετριοπαθέστερου μπρουταλισμού και υστερομοντερνισμού. Η έκφραση εδώ είναι λιγότερο επιθετική, εκκεντρική και επιπόλαιη από εκείνη των δυτικών προτύπων.

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Μισύρη-Κατσικάρου Ι., Κανόνης Δ.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1973-1975
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 69
Έναρξη κατασκευής: 1975
Πηγή:Κτίρια για δημόσια χρήση στη νεότερη Ελλάδα 1827-1992 / Eλένη Φέσσα-Εμμανουήλ , 1993 ; Αθήνα: Παπασωτηρίου , σελ. 28, 88
Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 286
Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 67
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια Γραφείων