Κτίριο γραφείων "Ευρωπαϊκής Πίστης"- Χαλάνδρι Α.Ε.Γ.Α.

Η πολυπλοκότητα και διάσπαση των των όγκων και η βαθμιδωτή κατανομή των δωμάτων δημιουργούν εναλλαγές στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που διευρύνουν τις θέες και αναδεικνύουν την ξεχωριστή προσωπικότητα κάθε χώρου. Οι διαδοχικές εσοχές και τα μικρά βάθη του κτιρίου εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τις δυνατότητες του φυσικού φωτισμού...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Εμμανουηλίδου Σ.
Φορέας Μελέτης / Κατασκευής: Γραφείο Μελετών " ΤΕΑΜ 4"
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1980 / Κατασκευή: 1981-1983
Διεύθυνση: Χαλάνδρι
Έναρξη κατασκευής: 1981
Πηγή:Ελληνική Αρχιτεκτονική 1973-1983 : Κατοικία, Βιομηχανικά Κτίρια, Κτίρια γραφείων, Κτίρια διαφόρων χρήσεων , 1984 ; Αθήνα: ΥΧΟΠ , σελ.54-55
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη: