Μέγαρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Το συγκρότημα δείχνει το περιορισμένο ενδιαφέρον του αρχιτέκτονα για την αισθητική και συμβολική διάσταση της αρχιτεκτονικής. Οι αδυναμίες της πρότασης οφείλονται στον άκαμπτο ορθολογισμό, με τον οποίο αντιμετωπίσθηκε η σύνθεση των λειτουργειών των όγκων. Το συγκρότημα πάσχει αισθητά από ογκοπλαστική άποψη....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Δοξιάδης Κωνσταντίνος
Φορέας Μελέτης / Κατασκευής: Γραφείο Δοξιάδη
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1961/1962 - 1975
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
Έναρξη κατασκευής: 1961/1962
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 190-191
Αθήνα μια πρωτεύουσα της Ευρώπης / Παύλος Λέφας , 1985 ; Αθήνα: "Δωδώνη" , σελ. 129-133
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια κτίρια