Δημοτικό σχολείο

Ο Καραντινός αξιοποιεί εδώ τα δομικά και κατασκευαστικά δεδομένα ως κυρίαρχα στοιχεία της αρχιτεκτονικής. Τα παράθυρα καταλαμβάνουν όλο το πλάτος μεταξύ των υποστυλωμάτων εξασφαλίζοντας έναν ομοιόμορφο φωτισμό και τονίζοντας την οριζοντιότητα του του κτιρίου...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1931
Διεύθυνση: Αθήνα, Ν. Καλλισπέρη και Καρυάτιδων
Έναρξη κατασκευής: 1931
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , 137
Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 38
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Σχολεία