Κεντρικά γραφεία εταιρίας πετρελαιοειδών - Αθήνα

Ο βασικός κάναβος του κτιρίου είναι 1.20μ και ο στατικός 7.20μ. Αρχικά όλα τα κυλινδρικά υποστυλώματα έφταναν στο ύψος του κτιρίου παρόλο που οι επιφάνειες των κλειστών χώρων μειώνονται στους ψηλότερους ορόφους. Αυτό το στοιχείο δεν εγκρίθηκε και η Αρχιτεκτονική Επιτροπή επέβαλε το ύψος των υποστηλωμάτων να ακολουθεί το ύψος των κλειστών χώρων....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Φωτιάδης Μιχάλης, Μασουρίδης Π.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1979 / Κατασκευή: 1980-1982
Διεύθυνση: Αθήνα, Κηφισίας (Φιλοθέη)
Έναρξη κατασκευής: 1980
Πηγή:Ελληνική Αρχιτεκτονική 1973-1983 : Κατοικία, Βιομηχανικά Κτίρια, Κτίρια γραφείων, Κτίρια διαφόρων χρήσεων , 1984 ; Αθήνα: ΥΧΟΠ , σελ. 60-61
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια Γραφείων