Συγκρότημα διαμερισμάτων "Δίφρος"

Κτίριο με έντονη πλαστικότητα, από εμφανές σκυρόδεμα, με λειτουργικές , κατασκευαστικές και τεχνολογικές καινοτομίες και αντισυμβατική μορφή επηρεασμένη από ιαπωνικά πρότυπα. Η αρχιτεκτονική λύση προκύπτει λιγότερο από την λογική της κατασκευής και περισσότερο από τη λειτουργία, δηλαδή τη λογική της κάτοψης....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Διαμαντόπουλος Δημήτρης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1971 - 1975
Διεύθυνση: Αγία Βαρβάρα, Χαλάνδρι, Εθνικής Αντιστάσεως 84 (Χαλάνδρι)
Έναρξη κατασκευής: 1971
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 216-217
Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 212
Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 93
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες
Διαδίκτυο:Συγκρότημα διαμερισμάτων Δίφρος-Εθν.Αντιστάσεως 84, Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου, 1971-75-Αλέξανδρος Τομπάζης. Πηγή: Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα/Σ. Κοντοράτος, Wilfried Wang
Συγκρότημα διαμερισμάτων Δίφρος-Εθν.Αντιστάσεως 84, Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου, 1971-75-Αλέξανδρος Τομπάζης. Πηγή: Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα/Σ. Κοντοράτος, Wilfried Wang
Σχόλια:Κτίριο με έντονη πλαστικότητα, από εμφανές σκυρόδεμα, με λειτουργικές , κατασκευαστικές και τεχνολογικές καινοτομίες και αντισυμβατική μορφή επηρεασμένη από ιαπωνικά πρότυπα. Η αρχιτεκτονική λύση προκύπτει λιγότερο από την λογική της κατασκευής και περισσότερο από τη λειτουργία, δηλαδή τη λογική της κάτοψης.