Γυμνάσιο - Λύκειο στον Αγιο Δημήτριο Αττικής

Πρωτοπορειακή δημιουργία τουν αρχιτέκτονα Τάκη Ζένετου, χαρακτηριστική περίπτωση αντιμετώπισης ενός κοινού θέματος, όπως το σχολικό κτίριο, με τα κριτήρια της αρχιτεκτονικής αξιώσεων. Το κτίριο έχει τρεις ορόφους. Κάθε όροφος έχει τρείς τυποποιημένες μονάδες με 40 μαθητές ανά τάξη. Οι μονάδες αυτές τοποθετήθηκαν η μία σε συνέχεια της άλλης, γύρω από τον μελλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1970 - 1976
Διεύθυνση: Άγιος Δημήτριος Αττικής, Παπάγου και Θρασυβούλου
Έναρξη κατασκευής: 1970
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 218
Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 100
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Σχολεία