Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνθεση νεοϊστορικής τεχνοτροπίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Βικέλας Ιωάννης, Μιχαλέας Παύλος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή; 1973-1977
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας
Έναρξη κατασκευής: 1973
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. σελ. 219
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια κτίρια