Η διαμόρφωση του χώρου στο σπήλαιο Κουτούκι

Μια πρωτότυπη δημιουργία με νεομπρουταλίστικο ύφος

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Γιαννάκης Βασίλης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1968-1969
Διεύθυνση: Παιανία
Έναρξη κατασκευής: 1968
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 283
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Αρχαιολογικοί χώροι