Διασκευή παλαιού τυπογραφείου στην γκαλερί "Ιλεάνα Τούντα"

Δημιουργική ανάπλαση κοινού κτιρίου της Αθήνας σε πολιτιστικό χώρο

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Δημητριάδη Ευη, Δρίνης Γιώργος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1985-1988
Διεύθυνση: Αθήνα, Αρματωλών και Κλεφτών 48
Έναρξη κατασκευής: 1985
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 298
Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Δημήτρης Φιλιππίδης , 2001 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 169
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολιτιστικοί χώροι