Κτίριο γραφείων

Γυάλιμνη αρχιτεκτονική που δεν φωνάζει, δεν είναι εχθρική προς το περιβάλλον. Το γυαλί και το μάρμαρο εδώ χρησιμοποιήθηκε με μέτρο και ευαισθησία

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Γρηγοριάδης Βασίλης, Παναγοπούλου Α.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1986-1990
Διεύθυνση: Γηροκομείο, Μπάκου 3
Έναρξη κατασκευής: 1986
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 299-301
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια γραφείων
Γυάλινα κτίρια