"Ηλιακό χωριό 3"

Αξιοποίηση των ενεργειακών συστημάτων μέσω του βιολογικού σχεδιασμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Καλαμίτση Ντίνα
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1979 - 1989
Διεύθυνση: Πεύκη-Λυκόβρυση
Έναρξη κατασκευής: 1979
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 300-301
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες

Παρόμοια τεκμήρια