Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο

Έργο πρωτοπορειακό,από την άποψη ότι ενώ κινήθηκε μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, κατώρθωσε να του προσδώσει πρωτότυπο χαρακτήρα και να το κρατήσει σε ασυνήθιστα ψηλή στάθμη. Χάρη στην επιλογή του κλασικίστικου ιδιώματος η ελληνική αρχιτεκτονική κρατήθηκε σε κλασικίστικα πλαίσια....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1887
Διεύθυνση: Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη και Φειδίου
Έναρξη κατασκευής: 1887
Πηγή:Νεοελληνική αρχιτεκτονική : Αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη (1830-1980) / Δημ. Φιλιππίδης , 1984 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 125-129
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκπαιδευτικά Ιδρύματα