Το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών

Το κτίριο αυτό κτίσθηκε στο Λόφο των Νυμφών και θεμελειώθηκε το 1842 από τον βασιλέα Όθωνα, με ιδρυτή τον Εθνικό Ευεργέτη Βαρώνο Γεώργιο Σίμωνα Σίνα. Το κτίριο είναι μονόροφο, σε σχήμα σταυρού, που τα σκέλη του βλέπουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, καλύπτονται με δίριχτες στέγες, οι οποίες καταλήγουν σε αετώματα. Στο κέντρο του σταυρού υψώνεται ο περιστρο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Δεκαετία του 1840
Διεύθυνση: Αθήνα, Θησείο
Έναρξη κατασκευής: 1842
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις / Σταύρος Πλακίδης , Αύγουστος 1969 ; τεύχ. 8 , σ. 475-485
Αθήνα: Παρελθόν και μέλλον / Σόλων Κυδωνιάτης , 1985 ; Αθήνα: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων , σελ. 152
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Διαδίκτυο:Γενική άποψη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (1969)
Το κτίριο Γ.Σίνα
Ο θόλος του ισημερινού τηλεσκοπίου Δ. Δωρίδου
Ο θόλος του ισημερινού τηλεσκοπίου Newall
Ο ξενώνας και τα εργαστήρια