Το μηχανογραφικό κέντρο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος

Μία ανανεωτική πρόταση για την τυπολογία και την μορφή των κτιρίων γραφείων, που κατασκευάζονται στα προάστια της Αθήνας δίπλα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Βαλσαμάκης Νίκος, Σερδάρη-Βαλσαμάκη Μαρία
Φορέας Μελέτης / Κατασκευής: Cibb-Petermuller και Συνεργάτες
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1997
Διεύθυνση: Χολαργός
Έναρξη κατασκευής: 1997
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ. - , 2001 ; Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 306
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια γραφείων