Μονοκατοικία

Κεντρική ιδέα του προγράμματος ήταν η προέκταση του εσωτερικού χώρου στον υπαίθριο. Ο κτιριακός όγκος μειώθηκε ώστε να ενταχθεί διακριτικά στο φυσικό περιβάλλον. Η διαμόρφωση των μοντέρνων όψεων είναι λιτή με κάποιες αναφορές στην ελληνική παράδοση...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Καρακώστα Σέβα
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1966-1967
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Διαμαντίδου 74
Έναρξη κατασκευής: 1966
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ. 195
Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 85
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες