Οικία Κ. Νικολετόπουλου

Ζωγραφικό ιχνογράφημα σχεδιασμένο με δυναμισμό και με στοιχεία δυτικού ύφους. Παρά τη μεγάλη αυστηρότητα διακρίνεται και κάποια διακοσμητική διάθεση, που προέρχεται από τη χρήση ποικίλων μορφολογικών στοιχείων λεπτομερώς σχεδιασμένων, με πρόθεση να ξεπεραστεί το "ξερό" των παραδοσιακών στερεομετρικών και μορφολογικών στοιχείων, με τα οποία συντίθετ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Νίκος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1928-1929
Διεύθυνση: Δεκελείας
Έναρξη κατασκευής: 1929
Πηγή:Η Εκάλη που έφυγε 1920 / 1941 / Ιψαν.Ν. Κουμανούδης , 2001 ; Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σελ. 141, 363
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες