Διεθνές ταπητουργικό κέντρο

Στόχος της μελέτης αυτής ήταν η δημιουργία ενός μνημειακού έργου σε μία υποβαθμισμένη περιοχή, με ετερόκλητες δραστηριότητες και λειτουργίες. Για τον σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η ιδέα της μεταγραφής του προτύπου του περίστυλου αρχαίου ναού και του πεντάκλιτου χριστιανικού σε μία σύγχρονη εκδοχή, ενώ ο ιερατικός χαρακτήρας του οικοδομήματος υπογραμμίστηκε από τη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Χριστοφέλλης Αλέξανδρος, Βαλάνου-Χριστοφέλλη Αντωνία
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1981-1982
Διεύθυνση: Ταύρος, Αριστοτέλους 9
Έναρξη κατασκευής: 1981
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ.231
Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 24
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εκθεσιακοί χώροι