Κατοικία για τρεις οικογένειες

Στόχος των τριών αυτών κατοικιών είναι η ταυτόχρονη στέγαση τριών διαφορετικών γενεών της ίδιας οικογένειας, με ισχυρούς κατά συνέπεια δεσμούς. Για τον σκοπό αυτό επιλέγεται ένα οικιστικό πύκνωμα στο οποίο κατανέμονται με σαφήνεια οι ιδιωτικοί και οι κοινόχρηστοι χώροι. Δύο απλά γεωμετρικά σχήματα (ένα τρίγωνο και ένα Γ) εγγράφονται σε ένα παραλληλόγραμμο πο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Αλτσιτζόγλου Αγγελος, Κούκης Γιάννης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1986-1988
Διεύθυνση: Βούλα
Έναρξη κατασκευής: 1986
Πηγή:Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα / Σ. Κονταράτος, Wilfried Wang , 2000 ; Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής , σελ.238
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες