Κατοικία του γλύπτη Αντώνη Σώχου

Η κατοικία αποτελείται από δύο όγκους, το εργαστήριο και την κατοικία, που συνδέονται ογκοπλαστικά, με ενδιάμεσο στοιχείο την υπερυψωμένη οροφή του καθιστικού. Ο Σιάγας εφαρμόζει εδώ τα γνώριμα στοιχεία των έργων του Le Corbusier...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Σιάγας Αγγελος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: Δεκαετία του 30
Διεύθυνση: Ψυχικό
Έναρξη κατασκευής: Δεκαετία του 1930
Πηγή:Νεοελληνική αρχιτεκτονική : Αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη (1830-1980) / Δημ. Φιλιππίδης , 1984 ; Αθήνα: Μέλισσα , σελ. 220-221
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες