Τα γραφεία του ΟΤΕ στην οδό Πατησίων

Η επέκταση της οικοδομής αυτής κατά πλάτος δεν εμποδίζεται από κανένα αρχιτεκτονικό στοιχείο, χαρακτηριστικό που αποτελεί το σημαντικότερο κρίκο που τη συνδέει με το μοντέρνο κίνημα

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1954
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων
Έναρξη κατασκευής: 1954
Πηγή:Αθήνα μια πρωτεύουσα της Ευρώπης / Παύλος Λέφας , 1985 ; Αθήνα: "Δωδώνη" , σελ. 117, 120
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια κτίρια