Η Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου

Μικρό ευέλικτο θέατρο με κινητά και ανυψούμενα καθίσματα, με μεγάλες δυνατότητες φωτισμού, με ελεγχόμενη ακουστική και με συστήματα ασφαλείας, έχει τη δυνατότητα της μεταλλαγής του απ'ό κυκλικό σε ελισαβετιανό ή σε οποιοδήποτε άλλο είδος...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Περράκης Μάνος
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1970
Διεύθυνση: Αθήνα, Αγίου Κωνσταντίνου και Μενάνδρου
Έναρξη κατασκευής: 1970
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 29
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Θέατρα