Κτίριο γραφείων

Για καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας με ποικίλες διατάξεις εσωτερικού χώρου, κατακευάστηκε στην όψη σειρά κατακόρυφων και οριζόντειων στοιχείων σε υποδιαίρεση του κατασκευαστικού κανάβου.

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Βαλεντής Θουκυδίδης
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1953-1955
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων 4
Έναρξη κατασκευής: 1955
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ.31
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια γραφείων