Αγγλική Πρεσβεία

Το κτίριο αυτό, που αποτελείται από πέντε ορόφους και διαθέτει και γήπεδο τένις, είναι ένα δείγμα νεομπρουταλισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Bedford E., Αντωνιάδης Ι., Βασιλειάδης Ι.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1967-1969
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλουτάρχου 1 και Υψηλάντου
Έναρξη κατασκευής: 1969
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 49
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη: