Νοσοκομείο Γ. Σταύρου και Γ. Φούγκ

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Αντωνιάδης Ι.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:1927-1930
Διεύθυνση: Πάρνηθα
Έναρξη κατασκευής: 1927
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτωβρίου 1936 ; έτ. Ε', τ. 10, τεύχ. 115 , σ. 900-912
Στεγαζόμενος Φορέας:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Νοσοκομεία
Αρχιτεκτονική Σανατορίων
Κτίρια