Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Η μελέτη αυτή πέτυχε: την ιεράρχηση των λειτουργιών, με τη δημιουργία της πρωτοβάθμιας αρτηρίας, λεωφόρος της Φυσικομαθηματικής σχολής, των δευτεροβάθμιων αρτηριών, δρόμων και των τριτοβάθμιων αρτηριών, διαδρόμων μεταξυ των τμημάτων. β'. Η διάλυση, από πλαστική άποψη, του απαιτούμενου όγκου σε μικρότερους για την καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Σκρούμπελος Ηλίας
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1971 / Κατασκευή: 1981
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών, Καισαριανή
Έναρξη κατασκευής: 1981
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 62
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πανεπιστήμια