Μονοκατοικία στην Εκάλη

Κύριος στόχος της σύνθεσης ήταν η προστασία της κατοικίας από την κίνηση του δρόμου. Ετσι οι υπηρεσιακοί χώροι σχηματίζοντας ένα "φράγμα προστασίας" τοποθετήθηκαν προς την πλευρά του δρόμου έτσι ώστε οι ένοικοι να βρίσκονται σε επαφή με τον κήπο....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Καλογεράς Νίκος, Τζώνης Μ.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1964 / Κατασκευή: 1966
Διεύθυνση: Εκάλη, Α. Παπάγου 24
Έναρξη κατασκευής: 1966
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 70
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες