Μονοκατοικία στη Νέα Κηφισιά

Η δύση δεν θεωρήθηκε εδώ δυσμενής προσανατολισμός γιατί συνέπιπτε με τη θέα, ενώ ο περισσότερος ήλιος ήταν επιθυμητός από τον ιδιοκτήτη. Ο διπλός προσανατολισμός του καθημερινού και η ποικιλία των κινητών πανώ πρόσφερε δυνατότητες προστασίας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Αποστολίδης Μ.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1959 / Κατασκευή: 1960
Διεύθυνση: Νέα Κηφισιά, Χελιδονούς 3
Έναρξη κατασκευής: 1960
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 72
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Κατοικίες