Κτίριο γραφείων και εργοστάσιο Hoechst Hellas

Οι όγκοι στις όψεις εκφράζουν τις διάφορες λειτουργίες (διοίκηση, παραγωγή, εστίαση, αποθήκευση κ.α.). Δόθηκε μεγάλη σημασία στην ηλιοπροστασία, στην ένταξη στο ευρύτερο χώρο και στη δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους των γραφείων και για τους εργάτες παραγωγής....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Παπαγιάννης Θύμιος, Μπενεχούτσου Ι., Παντόπουλος Γ.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1970 / Κατασκευή: 1972
Διεύθυνση: Νέα Ερυθραία, Τατοίου
Έναρξη κατασκευής: 1972
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 73
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εργοστάσια