Πολυκατοικία στο Παλαιό Ψυχικό

Βασικές συνθετικές αρχές ήταν η αναγωγή των όγκων του κτιρίου σε μια ανθρώπινη κλίμακα και η εξασφάλιση της οπτικής επικοινωνίας των εσωτερικών με τους εξωτερικούς χώρους. Η εξασφάλιση των ελευθέρων χώρων του ισογείου εξασφάλισε μεγαλύτερη συνθετική ποικιλία στην διαμόρφωση των όγκων...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Μανέτας Γεώργιος, Μανέτα Ελένη
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1978 / Κατασκευή: 1979
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Παπαναστασίου 26-28
Έναρξη κατασκευής: 1979
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 84
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες