Βιβλιοθήκη Κολεγίου Deree

Η κύρια βιβλιοθήκη είναι ένας τετράγωνος χώρος σε δύο στάθμες που διακόπτεται εσωτερικά μόνο από τους πτερυγότοιχους που ορίζουν τη σκάλα και στηρίζουν ένα κεντρικό πυραμιδοειδή φωταγωγό. Το κτίσμα περιβάλλεται από διόροφη στοά στεγασμένη με περσίδες για ηλιοπροστασία. Η κύρια προσπέλαση της βιβλιοθήκης γίνεται στην ανώτερη στάθμη από μια πλακόστρωτη πλατεία...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Σάββας
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη: 1974 / Κατασκευή: 1976
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, Γραβιάς 6
Έναρξη κατασκευής: 1976
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 90
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Βιβλιοθήκες