Μαιευτήριο Ήρα

Το σχήμα του οικοπέδου και οι ισχύοντες όροι δόμησης οδήγησαν σε μια γραμμική και καθαρά λειτουργική λύση, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για τη διαμόρφωση των όγκων

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Κυριακίδης Κωνσταντίνος, Παίζη-Κυριακίδη, Κονταργύρης Δημήτρης, Χασάπη-Ανδριώτη Α., Νιακάκη-Ανδριτσάκη Λ.
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1975 -1978
Διεύθυνση: Χολαργός, Μεσογείων 264
Έναρξη κατασκευής: 1978
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 94
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Νοσοκομεία