Πολυκατοικία

Κεντρική ιδέα ήταν η αφαιρετική απλούστευση των αρχιτεκτονικών στοιχείων που συνθέτουν ένα κτίσμα και η εναρμονισμένη ένταξη και προσαρμογή του κτιριακού όγκου στα χαρακτηριστικά του χώρου, με ένα πρόγραμμα που απαιτούσε εξάντληση του συντελεστή δόμησης....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονας: Καρακώστα Σέβα
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1975 - 1978
Διεύθυνση: Νέα Φιλοθέη, Καψαμπέλη 11 και Μπάκου
Έναρξη κατασκευής: 1978
Πηγή:Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα / Ορέστης Δουμάνης , 1984 ; Αθήνα: Εκδόσεις "Αρχιτεκτονικών Θεμάτων" , σελ. 94
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Πολυκατοικίες