Εξοχική κατοικία στο Δασκαλιό

Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι η πέτρα και το ξύλο. Ορισμένα παραδοσιακά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τα τζαμιλίκια, και το μπαλκόνι του ορόφου. Στο σύνολό του ο οικισμός όπως τελικά διαμορφώθηκε, αντανακλά τον άναρχο τρόπο δόμησης των παραλιακών παραθεριστικών οικισμών, που έγιναν χωρίς κανένα σχέδιο έστω και υποτυπώδες...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Αρχιτέκτονες: Μεσσαρέ Σέργιος, Αρβανιτίδου-Μεσσαρέ Μαργαρίτα
Κατηγορία Υλικού: Κτίριο
Περίοδος Μελέτης / Κατασκευής:Μελέτη / Κατασκευή: 1974-1980
Διεύθυνση: Δασκαλιό Κερατέας
Έναρξη κατασκευής: 1975
Πηγή:Ατομική κατοικία στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΟΚ / Α, Κουρτέση, Γ. Αναγνωστόπολος, Β. Τουρή, Μ. Τρυφωνίδης , 1988 ; Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος , σελ. 38-39
Αρχιτεκτονικός ρυθμός:
Συνοικία-Δρόμος:
Υλικά κατασκευής:
Πόλη:
Λέξη-Κλειδί:Εξοχικές κατοικίες